Apa Itu Spread & Leveraj

Helia Karina

Dalam dunia perdagangan kewangan, terutamanya dalam pasaran Forex (pertukaran mata wang asing), terdapat beberapa istilah yang perlu difahami oleh para pedagang. Dua daripada istilah yang paling penting ialah spread dan leveraj. Artikel ini akan menerangkan apa itu spread dan leveraj dalam bahasa yang mudah difahami.

Spread

Spread merujuk kepada perbezaan antara harga beli (bid) dan harga jual (ask) sesuatu aset. Dalam konteks Forex, ia adalah perbezaan antara harga di mana anda boleh menjual satu mata wang dan harga di mana anda boleh membeli mata wang tersebut. Spread adalah satu bentuk kos transaksi yang dikenakan oleh broker kepada pedagang.

Jenis-jenis Spread

  1. Spread Tetap (Fixed Spread)
  • Spread yang tidak berubah walaupun keadaan pasaran berubah. Ia memberikan kestabilan dan memudahkan perancangan kos transaksi, tetapi kadangkala boleh menjadi lebih tinggi berbanding spread terapung.
  1. Spread Terapung (Floating Spread)
  • Spread yang berubah-ubah mengikut keadaan pasaran. Spread ini boleh menjadi lebih rendah dalam keadaan pasaran yang tenang tetapi boleh meningkat semasa keadaan pasaran yang tidak menentu.

Leveraj

Leveraj adalah alat kewangan yang membolehkan pedagang mengawal posisi yang lebih besar daripada jumlah wang sebenar yang mereka miliki dalam akaun perdagangan mereka. Ia pada asasnya bermaksud meminjam dana daripada broker untuk meningkatkan potensi pulangan, tetapi ia juga meningkatkan risiko.

Contoh Leveraj

Jika anda mempunyai akaun perdagangan dengan leveraj 1:100, ini bermakna untuk setiap $1 yang anda miliki dalam akaun anda, anda boleh mengawal $100 dalam pasaran. Contohnya, dengan modal $100, anda boleh berdagang sehingga $10,000.

Kelebihan dan Risiko Leveraj

  1. Kelebihan
  • Potensi Pulangan Tinggi: Leveraj membolehkan anda memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan modal yang kecil.
  • Keupayaan Berdagang dengan Modal Kecil: Pedagang boleh memasuki pasaran dengan modal yang minimum.
  1. Risiko
  • Kerugian Besar: Leveraj juga bermaksud kerugian boleh menjadi lebih besar. Sebagai contoh, jika pasaran bergerak bertentangan dengan posisi anda, kerugian anda akan diperbesarkan mengikut tahap leveraj yang digunakan.
  • Margin Call: Jika kerugian mencapai tahap tertentu, broker mungkin akan menutup posisi anda secara automatik untuk mengelakkan kerugian yang lebih besar. Ini dikenali sebagai margin call.

Kesimpulan

Memahami spread dan leveraj adalah penting bagi mana-mana pedagang dalam pasaran kewangan. Spread menentukan kos transaksi anda dan boleh mempengaruhi keuntungan anda secara keseluruhan. Leveraj pula boleh memberikan peluang keuntungan yang besar tetapi juga membawa risiko yang tinggi. Oleh itu, adalah penting bagi setiap pedagang untuk memahami cara menggunakan leveraj dengan bijak dan sentiasa mengurus risiko dengan teliti.

Dengan pemahaman yang betul tentang konsep-konsep ini, pedagang boleh membuat keputusan yang lebih baik dan berpotensi untuk mencapai kejayaan dalam perdagangan kewangan.

Share This Article
Leave a comment